Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

Český jazyk | 2. ročník | Párové souhlásky

Párové souhlásky d, t

Zadání:Napiš správně chybějící písmena.

Dubový su potřeboval novou záku.
Děda postavil kolem zahráky dřevěný plo.
Naše jabloň má krásné ploy, děda je má rá.
Jirka má talen.
Ptačí zo není na půdě.

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda


xNápověda