Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

Český jazyk | 2. ročník | Podstatná jména

Podstatná jména

Zadání:Napiš chybějící písmena a za každou větu zapiš počet podstatných jmen.

U rbníka sedl malý vodnk epa a choval malé kapřky.
(počet podstatných jmen )
Slůn umbo umlo létat.
(počet podstatných jmen )
Pospšme si, ať sthneme toho slavného opernho pvce, který opt krásn zpívá.
(počet podstatných jmen )
Btka je pkná nezbeda, mla si udlat koly, ale raději šla běhat ven.
(počet podstatných jmen )
Pjdeme s ddou po pšině až k vesnci hotka.
(počet podstatných jmen )

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda


xNápověda