Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

Český jazyk | 2. ročník | Pravopis psaní bě, pě, vě

Pravopis psaní bě, pě, vě

Zadání:Doplň správně chybějící písmena.

Btka bžela jako o život pšinou okolo pkně rozkvetlých jabloní.
Cizí človk stál před vzdem do garáže.
Přišel jsem pšky z města. Vtšina kuchařek nosí zástry.
V troub se pekly vtrníčky a jiné zákusky.
Vtrák bžel na plné obrátky.

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda


xNápověda