Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

Český jazyk | 2. ročník | Pravopis psaní mě

Pravopis psaní mě

Zadání:Doplň správně chybějící písmena.

Najdi na map msta Mlník a Dčín.
Vtšina upomínkových předmtů ležela na půd.
Nikdo to nevědl.
M se to nezdá.
Rytíř dal ruce v pst. Msíc mlo pršet.
Samozřejm, že v dom nestraší.
Hodn lidí odešlo z jejich rodné zem.
V pondlí dda nkam odešel.

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda


xNápověda