Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

Český jazyk | 2. ročník | Psaní ů, ú

Psaní ů, ú

Zadání:Vyber správně ů nebo ú.

Chva prostřela na stl vyšívaný brus.
častníci zájezdu si žívali kulturní představení.
Postav na stl sl.
Seběhl jsem ze schod dol a utíkal na kurz četnictví.
Ve škole se číme, doma píšeme koly.

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda


xNápověda

Kdy píšeme ú? U s čárkou píšeme vždy na začátku slova, uprostřed a na konci některých přejatých slov či v citoslovcích. V ostatních případech píšeme ů.