Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

Český jazyk | 2. ročník | Slabika, hláska, písmeno

Slabika, hláska, písmeno

Zadání:Vyber správný počet slabik ve slovech.

Malý  kluk  pomalu  poskakoval  po  břehu  široké  řeky . Temná  voda  se valila  korytem .

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda

Pozor rozlišuj krátké a dlouhé samohlásky.


xNápověda