Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

Český jazyk | 2. ročník | Slabikotvorné r, l

Slabikotvorné r, l

Zadání:Doplň správně chybějící písmena a odpověz na otázku.

V jdelně se nesmíme strkat.
Nehlaď psa prot srst, bude vrčet.
Mluvit stříbro, mlčet zlato.
Tonda ztratl klíče.
V dvadle se nevrť, je to neslušné!

Kolik najdeš slabikotvotných r, l?

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda


xNápověda