Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

Český jazyk | 2. ročník | Slovesa

Slovesa

Zadání:Napiš správně chybějící písmena a za každou větu zapiš počet sloves.

Alžbta předčtala staré povsti hodnm dětčkám.
(počet sloves )
Dět prožvaly přběh pln rtířů.
(počet sloves )
Krut lupič ukrl své jmní v malé skrši.
(počet sloves )
Poklad střežla mocná víla.
(počet sloves )
Jenk si prozpvoval o vodnkovi.
(počet sloves )
Příběh poslouchal i dda.
(počet sloves )

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda


xNápověda