Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

Český jazyk | 2. ročník | Souhlásky měkké a tvrdé

Souhlásky tvrdé

Zadání:Napiš y, ý.

Led se daly do pohbu.
Pěstujeme rbíz.
Rád sedím u vod a chtám rby.
Půjdeme do rbárny na smažené kapr.
Sešit, tužk a knih si dej do tašk.
Motl létal na květin.

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda


xNápověda

Tvrdé souhlásky: h, ch, k, r, d, t, n