Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

Český jazyk | 2. ročník | Vlastní jména

Vlastní jména

Zadání:Napiš chybějící písmena.

Dět si hrály s mapou.
Hledaly města raha, iberec, strava, vesnice hotka a íloviště.
Také našly řeku ázavu, hři a izeru i hory ilešovku a laník.
eská republika se skládá z ech, oravy a lezska.

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda

Vlastní jména jsou podstatná jména (zpravidla konkrétní) nebo slovní spojení, v nichž je podstatné jméno základem, která - na rozdíl od jmen obecných - odlišují určité a jednotlivé osoby, zvířata nebo věci od jiných podobných jednotlivin např. Brno, Slovensko, paní Bílá, řeka Vltava


xNápověda

Vlastní jména jsou podstatná jména (zpravidla konkrétní) nebo slovní spojení, v nichž je podstatné jméno základem, která - na rozdíl od jmen obecných - odlišují určité a jednotlivé osoby, zvířata nebo věci od jiných podobných jednotlivin např. Brno, Slovensko, paní Bílá, řeka Vltava