Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

Matematika | 2. ročník | Dělení číslem 4

Dělení číslem 4

Zadání:Vypočítej.

40 : = 4               4 .  = 16
12 : = 3                 24 : 4 =
5 . 4 =                   : 4 = 8
. 4 = 4                   36 : 4 =
: 4 = 2                   28 : 4 =

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda


xNápověda