Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

Matematika | 2. ročník | Násobení číslem 2

Násobení číslem 2

Zadání:Doplň výsledky.

 8 . 2 =

 7 . 2 =

 3 . 2 =

 4 . 2 =

 2 . 1 =

 5 . 2 =

 2 . 9 =

 10 . 2 =

 0 . 2 =

 2 . 6 =

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda


xNápověda