Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

Matematika | 2. ročník | Násobení číslem 3

Násobení číslem 3

Zadání:Vypočítej.

 3 . 2 =

 3 . 6 =

 4 . 3 =

 8 . 3 =

 7 . 3 =

 1 . 3 =

 3 . 9 =

 3 . 3 =

 5 . 3 =

 10 . 3 =

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda


xNápověda