Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

Matematika | 2. ročník | Násobení číslem 4

Násobení číslem 4

Zadání:Vypočítej.

3 . 4 =          5 . 4 =
0 . 4 =           1 . 4 =
8 . 4 =         4 . 10 =
6 . 4 =          2 . 4 =
7 . 4 =          9 . 4 =

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda


xNápověda