Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

Matematika | 2. ročník | Násobení číslem 5

Násobení číslem 5

Zadání:Vypočítej.

5 . 2 =          8 . 5 =
9 . 5 =         10 . 5 =
5 . 1 =           0 . 5 =
3 . 5 =           4 . 5 =
5 . 6 =           5 . 5 =

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda


xNápověda