Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

Matematika | 2. ročník | Odčítání do sta s přechodem desítky

Odčítání do sta s přechodem desítky

Zadání:Doplň chybějící čísla.

- 8 = 69                   71 - 4 =
7 +   = 32               - 5 = 52
8 +  = 41                 8 + 43 = 
  - 4 = 25                 7 + = 38
9 +  = 56                6 + = 33

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda


xNápověda