Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

Matematika | 2. ročník | Odčítání dvojciferných čísel

Odčítání dvojciferných čísel

Zadání:Vypočítej.

 45 - 20 =  61 - 30 =
 88 - 40 =  78 - 60 =
 32 - 10 =  63 - 40 =
 73 - 50 =  84 - 50 =
 57 - 30 =  92 - 70 =

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda


xNápověda