Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

Matematika | 2. ročník | Počítání do 100 po desítkách

Počítání do 100 po desítkách

Zadání:Vypočítej.

70 + 30 =            80 - 20 = 
40 + 50 =            60 - 40 = 
50 + 30 =            90 - 60 = 
10 + 80 =             30 - 10 = 
20 + 60 =            70 - 50 = 

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda


xNápověda