Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

Matematika | 2. ročník | Počítání do 100 se závorkami

Počítání do 100 se závorkami

Zadání:Vypočítej.

16 - (12 - 5) =              4 + (7 + 8) =
(16 - 8) + 5 =             (17 - 9) + 6 = 
(12 - 4) + 7 =             15 - (12 - 8) =
3 + (17 - 8) =             16 - (13 - 7) =
(15 - 9) + 7 =              8 + (9 + 2) =

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda


xNápověda