Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

Matematika | 2. ročník | Sčítání a odčítání do 100

Sčítání a odčítání do 100

Zadání:Vypočítej.

 50 + 6 =  53 - 3 =
 30 + 2 =  85 - 5 =
 20 + 9 =  74 - 4 =
 40 + 8 =  39 - 9 =
 90 + 3 =  67 - 7 =

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda


xNápověda