Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

Matematika | 2. ročník | Sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes desítku

Sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes desítku

Zadání:Vypočítej chybějící čísla.

6 + 6 =                 4 + 7 =
7 + 9 =                 9 + 9 = 
3 + 6 =                5 + 8 =
9 + 4 =                 6 + 5 =
8 + 7 =                 4 + 9 =

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda


xNápověda