Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

Matematika | 2. ročník | Sčítání do 100 s přechodem desítky

Sčítání do sta s přechodem desítky

Zadání:Vypočítej.

54 + 8 =              5 + 28 =  
79 + 4 =              7 + 45 =  
42 + 6 =              3 + 69 =  
32 + 5 =              9 + 56 =  
67 + 8 =              4 + 37 = 

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda


xNápověda