Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

Matematika | 2. ročník | Sčítání dvojciferných čísel

Sčítání dvojciferných čísel

Zadání:Vypočítej.

56 + 20 =
60 + 31 =
30 + 24 =
70 + 15 =
59 + 40 =

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda


xNápověda