Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

3. ročník | Český jazyk | Číslovky

Číslovky

Zadání:Napiš slovy.

18

15.

93

37

24.

nebo i

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda


xNápověda