Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

3. ročník | Český jazyk | Párové souhlásky uvnitř slov

Párové souhlásky uvnitř slov

Zadání:Napiš správně.

Tereka a Vlaka přichystaly ukáku své práce.
Několik so, malé soky i obráky.
Po náštěvě jsme se vydali na vycháku.
Naše procháka vedla na blíkou věž.
Necho tam, prš tam.
Tatnek rl na zahráce rčem.
pravil si sazenice rajča.

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda


xNápověda