Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

3. ročník | Český jazyk | Předložky

Předložky

Zadání:Napiš chybějící písmena a předložky.

Lba pověsla hrábě hřebk.
Aktoku mám uklzenou lavicí.
Brz jsem si zvkl děd a babčky.
Čas na nočn smně plne pomalu.
V nedli se s rodiči vpravíme kina.

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda


xNápověda