Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

3. ročník | Český jazyk | Přídavná jména

Přídavná jména

Zadání:Do prostoru napiš přídavná jména tak, aby přísloví dávalo smysl.

koni na zuby nekoukej.
voda břehy mele.
koště dobře mete.
Lež má nohy.
Všechno je k něčemu .

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda


xNápověda