Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

3. ročník | Český jazyk | Slovesa

Slovesa

Zadání:Napiš u vybraných osob správný tvar sloves v přítomném čase

Os.

 šít

 hrát

 létat

On, ona, ono

My

Oni

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda


xNápověda