Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

3. ročník | Český jazyk | Vyjmenovaná slova po L

Vyjmenovaná slova po L

Zadání:Napiš správně i, í, y, ý.

Polkal slzy, kávový mlnek, keramická hlna, lná kočka, Lduška neslšela na pravé ucho, slby se mají plnit, mlnář měl mln.

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda


xNápověda