Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

3. ročník | Český jazyk | Vyjmenovaná slova po M

Vyjmenovaná slova po M

Zadání:Napiš správně i, í, y, ý.

Podal m mč.
M jdeme umt nádobí, zbytek naskládáme do mčky.
Přinesl m msu s ovocem.
Mstr tesař si mslel, že ho Mluška mluje, to byla mlka.

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda


xNápověda