Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

3. ročník | Matematika | Dělení číslem 6

Dělení číslem 6

Zadání:Vypočítej.

54 : 6 =
36 : 6 =
4 . = 24
60 : 6 =
42 : 6 =
12 : 6 =
. 6 = 30
48 : 6 =
18 : 6 =
6 . = 54

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda


xNápověda