Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

3. ročník | Matematika | Dělení číslem 7

Dělení číslem 7

Zadání:Vypočítej.

35 : 7 =
: 7 = 4
56 : 7=
21 : 3 =
: 5 = 7
: 6 = 7
49 : = 7
48 : 6 =
14 : 7 =
63 : = 9

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda


xNápověda