Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

3. ročník | Matematika | Dělení číslem 8

Dělení číslem 8

Zadání:Vypočítej.

24 : 8 =
  8 : 8 =
54 : 6 = 
56 : 8 = 
40 : 5 =
64 : 8 =
63 : 7 =
16 : 8 =

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda


xNápověda