Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

3. ročník | Matematika | Dělení číslem 9

Dělení číslem 9

Zadání:Vypočítej.

72 : 9 =
45 : 9 =
27 : 3 =
9 : 9 =
63 : 9 =

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda


xNápověda