Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

3. ročník | Matematika | Dělení se zbytkem

Dělení se zbytkem

Zadání:Vypočítej.

65 : 8 = zb.
37 : 4 =  zb.
13 : 2 = zb.
24 : 5 = zb.
57 : 6 = zb.
41 : 7 = zb.
17 : 3 = zb.

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda


xNápověda