Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

3. ročník | Matematika | Násobení a dělení číslem 10

Násobení a dělení číslem 10

Zadání:Vypočítej.

9 . 10 =                   1 . 10 =
80 : 10 =                70 : 10 =
60 : 10 =                50 : 10 =
7 . 10 =                  2 . 10 =
5 . 10 =                  3 . 10 =

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda


xNápověda