Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

3. ročník | Matematika | Násobení číslem 6

Násobení číslem 6

Zadání:Násobení číslem 6

6 . 6 =
3 . 6 =
6 . 8 =
7 . 6 =
6 . 4 =
6 . 2 =

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda


xNápověda