Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

3. ročník | Matematika | Násobení číslem 7

Násobení číslem 7

Zadání:Vypočítej.

Letošní prázdniny trvaly 8 týdnů. Kolik je to dnů?

Po dobu 7 týdnů si Anička každou neděli koupila pytlík bonbónů za 9Kč.

Kolik Anička utratila za bonbónky?

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda


xNápověda