Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

3. ročník | Matematika | Násobení číslem 8

Násobení číslem 8

Zadání:Vypočítej.

 7 . 8 =

 1 . 8 =

 5 . 8 =

 3 . 8 =

 2 . 8 =

 8 . 8 =

 4 . 8 =

 9 . 8 =

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda


xNápověda