Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

3. ročník | Matematika | Násobení číslem 9

Násobení číslem 9

Zadání:Vypočítej slovní úlohu.

Katce je 9 let. Mamince je o 25 let více, tatínkovi 5 krát více než Katce,

strýc je 3 krát starší než Katka a babička je 7 krát starší.

Kolik let je mamince? Mamince je let.
Kolik je tatínkovi? Tatínkovi je let.
Kolik let je babičce? Babičce je let.
O kolik let je starší Katčin tatínek než její strýc? Katčin strýc je mladší o let.
O kolik let je starší Katčin tatínek než její maminka? Katčin tatínek je starší o let.

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda


xNápověda