Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

3. ročník | Matematika | Násobení dvouciferných čísel číslem jednociferným

Násobení dvouciferných čísel číslem jednociferným

Zadání:Vypočítej slovní úlohu.

Dědeček koupil každému ze svých čtyř vnoučat bonboniéru po 38 korunách.
Platil dvousetkorunovou bankovkou.

Kolik korun stály bonboniéry? Kč.

Kolik dostal nazpět? Kč.

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda


xNápověda