Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

3. ročník | Matematika | Odčítání do 100 bez přechodu přes desítku

Odčítání do 100 bez přechodu přes desítku

Zadání:Vypočítej slovní úlohu.

Chlapci spořili na dárek pro tatínka.
Petr našetřil 42 korun. Honzík o 7 korun méně.

Kolik korun uspořili chlapci dohromady? Chlapci uspořili korun.
Petr a Honzík chtěli koupit dárek za 89 Kč. Kolik jim bude přebývat? korun(y).

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda


xNápověda