Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

3. ročník | Matematika | Odčítání do 100 s přechodem přes desítku

Odčítání do 100 s přechodem přes desítku

Zadání:Vypočítej.

53 - 36 =
52 - 27 =
64 - 35 =
61 - 48 =
47 - 19 =
52 - 13 =

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda


xNápověda