Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

3. ročník | Matematika | Písemné sčítání a odčítání

Písemné sčítání a odčítání

Zadání:Vypočítej.


   63    55    75   15   61   14   5
+ 29 + 44 + 23 + 37 + 28 + 53 + 61

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda


xNápověda