Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

3. ročník | Matematika | Písemné sčítání s přechodem desítky

Písemné sčítání s přechodem desítky

Zadání:Poradíš si se slovní úlohou?

V pekárně prodávali vánočky.

V pátek jich prodali 52, v sobotu 37 a v neděli 8.
Kolik vánoček prodali celkem?

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda


xNápověda