Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

3. ročník | Matematika | Sčítání a odčítání do 1000

Sčítání a odčítání do 1000

Zadání:Vypočítej

400 + 100 =       300 + 500 =
800 + 100 =       600 + 200 =
900 + 100 =       200 + 800 =
100 + 500 =       500 + 400 =
700 + 200 =       200 + 300 =

 

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda


xNápověda