Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

3. ročník | Matematika | Sčítání a odčítání s přechodem přes desítku

Sčítání a odčítání s přechodem přes desítku

Zadání:Vypočítej.

385 + 3 =          583 - 8 =
437 - 6 =           692 - 3 =
731 - 5 =           632 + 9 =
249 + 5 =          145 + 8 =

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda


xNápověda