Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

3. ročník | Matematika | Sčítání do 100 bez přechodu přes desítku

Sčítání do 100 bez přechodu přes desítku

Zadání:Vypočítej.

17 + 22 =
63 + 14 =
74 + 21 =
36 + 42 =
25 + 73 =
31 + 27 =

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda


xNápověda