Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

3. ročník | Matematika | Sčítání do 100 s přechodem přes desítku

Sčítání do 100 s přechodem přes desítku

Zadání:Vypočítej.

45 + 47 =
68 + 24 =
37 + 56 =
34 + 19 =
45 + 15 =
28 + 63 =

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda


xNápověda