Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

3. ročník | Matematika | Zaokrouhlování na 100

Zaokrouhlování na 100

Zadání:Zaokrouhli na stovky.

164
921
412
793
335
857
786
479

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda


xNápověda